SoCeR 17/18

Följande är en sammanställning av alla de poster som finns i SoCeR. Vissa av oss har flera poster och det går alltså att kombinera vissa poster. Det finns sedan lite större ansvarsposter, så som t.ex. General och kassör, som inte är lika lämpliga att kombinera med andra.
 
 
General:
 
Som General i SoCeR är det ditt jobb att se till att alla gör det som behövs för att driva festeriet framåt. Du fungerar även som en länk mellan de olika Festerierna på Campus Norrköping tillsammans med det andra festeristgeneralerna. Det blir en del möten att gå på, med trappan, de andra Festerierna och såklart vårt fadderi Societeten. Som General ska du vara beredd på att ta ansvar och det är bra att kunna ha flera bollar i luften samtidigt. Att vara General i ett Festeri innebär mycket jobb, men är samtidigt otroligt kul, och ger en möjlighet att utvecklas i teamwork och ledarskap! Man lär känna massa nya människor och hjälper samtidigt till att utveckla studentlivet. Dessutom ser det bra ut på CV:t. 
 

Vice general:

Som vice general är din främsta uppgift att hoppa in när generalen inte kan närvara. Du fungerar som generalens högra hand och att ha ett bra ordningssinne sitter väl på plats när generalen ibland har mycket att hålla koll på.

 

Kassör:

Att vara kassör innebär att man tar hand om SoCeRs ekonomi. Man betalar, samt skickar ut fakturor. Räknar ut budgetar inför diverse fester, samt bokför en årsredovisning. Att ha varit kassör ger en superbra merit att ha på CV:t i framtiden. Posten kräver ett stort ansvar samt förtroende från övriga medlemmar. 

 

Sittningsansvarig:

Posten som sittningsansvarig innebär att man ansvarar för sittningarna under hela festeriståret. 
Att planera och anordna sittningar förutsätter en god kontakt med kårhuset Trappan, att man är engagerad och tycker sittningar är roliga samt att man har en bra framförhållning, då mycket utav planeringen måste ske minst en månad i förväg. Posten innebär bokningsmöten med trappan, att ordna dekorationer, toastmasters, serveringspersonal, spexförfrågningar, sånghäften, biljettförsäljning m.m. Även om det finns en del att fixa så är det en jätterolig post då man får skapa riktigt härliga och roliga sittningsupplevelser, som är en viktig del utav studentlivet! 

 

Festansvarig:

Den festansvarige är den som har mest kontakt med kårhuset Trappan angående SoCeRs fester under året samt eftersläppen under nolle-p. Man är med och bestämmer vilket tema, vilken dekoration, vilken musik osv. man vill ska finnas på eftersläppet.

 

Sektionsrepresentant:

Att vara sektionsrepresentant i festeriet innebär att du sitter med i sektionen och representerar SoCeR. Man kan säga att du är en länk mellan SoCeR och sektionen. Att vara med i sektionen är kul och det ger dig en bra erfarenhet. Du får också en bra koll på vad som pågår på skolan och inom programmet. Sitter du i sektionen vet du saker som är på gång innan alla andra!

 

Gyckelansvarig:

Att vara gyckelansvarig i ett festeri är väldigt roligt. Det kommer under året komma massvis med tillfällen att gyckla, och då är det bra att ha en person med ett kreativt sinne (och ett gott omdöme) till hands. Hen ansvarar i första hand för att lägga fram idéer till gruppen. När idén gått från abstrakt till konkret är det gyckelansvariges uppdrag att göra idén till verklighet.

 

Sekreterare: 

Som sekreterare är det du som skriver ner allt som tas upp på mötena och det är du som ansvarar för att resten av gruppen kan ta del av protokollen. Även här kan ett ordningssinne komma till användning då det ibland ligger på dig att påminna övriga festerister om viktiga datum osv.

 

IT - ansvarig

Som IT-ansvarig tar du hand om SoCeRs egen facebooksida, SoCeRs blogg samt instagramkonto. Alla dessa är väldigt viktiga för att informera intresserade studenter kring nyheter om såväl fester som andra aktiviteter som berör festeriet och studentlivet i allmänhet. Viktigt att tänka på här är att facebooksidan och bloggen representerar SoCeR som festeri, vilket innebär att det inte är en bra idé att t.ex. statusuppdatera med allt för mycket fulvin i kroppen (även om det kan kännas som en bra idé i just det ögonblicket).

 

Fotoansvarig: 

Som fotoansvarig är det du som alltid har med en kamera och ser till att fester, evenemang och Nolle-P dokumenteras. Du ansvarar för att bilderna kommer upp på t.ex. facebook, blogg och instagram, och ser även till att bilder som inte är önskvärda tas bort.

Märkesansvarig: 

Märkesansvarig är inte krångligare än det låter, det är du som ansvarar för att det finns märken till försäljning vid samtliga fester. Det är också oftast du som utformar dessa märken (i samråd med resten såklart), så en kreativ sida sitter inte helt fel. Det är helt enkelt du som utformar, beställer och ansvarar för SoCeRs märkesförsäljning.

 

Sponsoransvarig:

Som sponsoransvarig ska man vara den som pratar med företag eller organisationer för att få sponsorer som sponsrar festeriet med saker eller pengar. Sponsorer söker man för att få bättre budget till Nolle-P och även till fester för att de ska bli ännu bättre. Sponsorer till fester innebär mest att söka saker som t.ex. pynt och godis.

 

Overallsansvarig:

Som overallsansvarig är din uppgift att ta beställning av overaller från Ettan och övriga som vill ha en vacker socionomoverall. Sen när de väl kommit är din uppgift att se till att rätt person får rätt overall.

 

Dryckesansvarig: 

Att vara dryckesansvarig innebär att du gör SoCeRs egna fulvin. Det kräver mycket passion och omtanke för att få till den rätta goda smaken!


Materialansvarig:

Som materialansvarig är det din uppgift att hålla koll på vart SoCeRs saker finns samt veta vad som finns i SoCeRs förråd.

 

Bitenansvarig:

Tillsist har vi den kanske allra viktigaste posten, nämligen ansvaret för SoCeRs maskot SoCeR-biten (han insisterar dock på att bli kallad "Biten"). Som ansvarig för Biten gäller det att du inte är rädd för någon eller något. Biten är en fantastiskt intressant individ vilket också gör att han ofta är ett mål för kidnappning från andra festerier. Som ansvarig för Biten är det du som hoppar i sjön efter honom då han ramlar i, det är du som tar en kula för honom om det skulle behövas och det är framför allt du som ser till att inte glömma honom kvar någonstans när ni är ute och festar tillsammans.

SoCeR 15/16 | | Kommentera |
Upp